Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO 3. otevřené mistrovství ČR Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Rozhovor s Janou Šeblovou o urgentním příjmu kladenské nemocnice

Středa, 9. Květen 2018 07:50

Televizní seriály líčí tato oddělení jako plná chaosu, pobíhajících zdravotníků a boje o život. Někdy to tak vypadá i v realitě – jen si nikdy na rozdíl od televizního štábu nemůžete naplánovat, kdy a zda ten okamžik ve vaší směně nastane. Jindy vypadá provoz téměř ospale, část lůžek je prázdná a na zbylých jen několik klidných pacientů čeká, až jim dokapají infuze, aby mohli jít domů.

Foto: Hana Senohrábková

Co je „urgentní příjem“?

Urgentní příjem je poměrně nový typ oddělení, členění a uspořádání může být různé, ale jeho funkce se dá popsat celkem jednoduše: každý pacient, který neplánovaně přichází, přijíždí, či je dopraven jakýmkoliv jiným způsobem do nemocnice, je zde vyšetřen, je mu stanovena diagnóza a hlavně je předán do další pro něj optimální péče. Může to být vlastní postel doma s doporučením kontroly u praktického lékaře, standardní oddělení nemocnice, ale i lůžko intenzivní péče, případně transport do superspecializované péče v nemocnici vyššího typu.

Základem je třídění

Každý pacient musí projít tzv. „tříděním“ – není to nic jiného než krátké a rychlé zhodnocení vedoucí obtíže, se kterou přichází (např. obtížné dýchání, bolest na hrudi, stav po kolapsu) a hodnot jeho základních životních funkcí (stav vědomí, krevní tlak, tepová frekvence, sycení periferní krve kyslíkem, hodnota glykémie). Na základě těchto údajů je pacient zařazen do kategorie závažnosti, která určuje i naléhavost vyšetření a léčby. U pacientů s prioritou 1, u kterých jsou ohroženy nebo dokonce selhávají základní životní funkce, je samozřejmě léčba okamžitá, pacienti s prioritou 3, tedy s odložitelnými obtížemi mohou – a někdy i musí – počkat. Pro práci na urgentním příjmu je charakteristická nárazovost a nutnost neustále reagovat na měnící se situaci. Pokud vyšetřuji a léčím dva pacienty a zdravotnická záchranná služba (ZZS) přiveze najednou další tři, musím se rychle zorientovat a přeorganizovat práci nejen svoji, ale celého týmu. Někdy je třeba i rychle přesunout již stabilizovaného pacienta na menší pokojík a uvolnit tak monitorované lůžko na hale urgentního příjmu.

Důležitými faktory jsou čas a komunikace

Čím je stav pacienta naléhavější, tím kratší dobu by u nás měl strávit. Je třeba rychle provést odběry, rozhodnout, které zobrazovací metody se provedou, provést základní léčebná opatření a co nejrychleji jej předat do další péče. Proto je velmi důležité, abychom měli informace od záchranné služby ještě před příjezdem a mohli se na něj připravit. Spolupráce se záchrannou službou, ale i s odděleními nemocnice musí být domluvena dopředu, nemůže se improvizovat v okamžiku, kdy je pacient ve dveřích. Velmi sehraná je tato spolupráce v případě příjmu pacientů s podezřením na cévní mozkovou příhodu. U této diagnózy platí, že čím dříve je podána léčba, která může „ucpanou“ cévu zprůchodnit, tím jsou následky menší, ideálně žádné. Proto je příjezd ZZS již očekáván celým týmem včetně neurologického konziliáře a po odběrech a krátkém vyšetření je pacient odvezen na CT. Pokud je vyloučeno krvácení, podává se ihned lék zprůchodňující tepnu.  Nejkratší čas od příjezdu pacienta do zahájení léčby dosažený v kladenské nemocnici byl 8 minut, průměrný je 25 minut. Pro srovnání: podle mezinárodních doporučení by v tzv. „centrech excelence“ neměla doba od příjezdu do zahájení léčby přesáhnout hodinu.

Urgentní příjem zajišťuje přiměřenou míru jistoty a bezpečnosti

Spolupracujeme však i se všemi ostatními odděleními nemocnice, s jednotkami intenzivní péče i se standardními odděleními, kam směřuje většina našich pacientů. Nezanedbatelná část však od nás míří rovnou domů – během vyšetření, případně krátkého pobytu na lůžku urgentního příjmu se podaří je stabilizovat. Část pacientů, a to i přivezených záchrannou službou nepotřebuje nutně hospitalizaci, na místě zásahu ZZS však nemusí být bezpečné ponechat je doma bez dalšího vyšetření. Urgentní příjem zajistí právě tu přiměřenou míru jistoty a bezpečnosti. Pacient je zde pod dohledem zdravotníků na monitorovaném lůžku, shromáždí se výsledky všech vyšetření a pokud je to po medicínské stránce možné a preferuje ambulantní léčbu, může být propuštěn.

S jakými diagnózami se setkáváme nejčastěji?

Můžeme se setkat s problematikou všech oborů – od kožního přes ORL, neurologii, internu, chirurgii, gynekologii až k úrazům. Nejvíce pacientů má problémy z okruhu interního lékařství, neurologie a traumatologie, ale nezanedbatelný a setrvale narůstající je i počet těch s psychickými a někdy i sociálními problémy.

Vždy říkám, že lékař urgentního příjmu je medicínský Ferda Mravenec – práce všeho druhu. Musíme umět vyřešit vše a hlavně se domluvit a spolupracovat i s ostatními kolegy jiných odborností ve prospěch našich pacientů. Ti mají pocit, že v nemocnici už jsou, ale na našem oddělení se nacházejí teprve na rozhraní mezi terénem a lůžky a my jim to jejich vhodné lůžko musíme umět najít.

Foto: Hana Senohrábková

Na urgentním příjmu kladenské nemocnice je ošetřováno v průměru 600 pacientů za měsíc, tedy asi 20 denně.

Autor: Hana Senohrábková