Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO 3. otevřené mistrovství ČR Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Rozhovor s Miroslavem Dvořáčkem o kladenské cévní chirurgii

Středa, 25. Duben 2018 07:10

Historie cévní chirurgie v Oblastní nemocnici Kladno sahá až do konce 70. let. První významný lékař zakládající cévní chirurgii byl ve zdejší nemocnici MUDr. Horešovský, následován MUDr. Ottem a MUDr. Burešem. V současné době má cévní chirurgie samostatné oddělení a provozuje lůžkovou část i cévní ambulanci. Ročně se na chirurgickém oddělení odoperuje zhruba 100 lidí s onemocněním žil a 100 lidí s onemocněním tepen. Vedoucím lékařem je v současné době MUDr. Miroslav Dvořáček. Zkušený odborník s dvacetiletou praxí, atestací z chirurgie, cévní chirurgie a s primářskou licencí. Své bohaté zkušenosti ze svých předchozích pracovišť v Nemocnici Na Homolce a FN Královské Vinohrady nyní uplatňuje zde.

Foto: Hana Senohrábková

Pane doktore, představte nám trochu blíž svoje oddělení

V současné době je cévní chirurgie samostatný obor. V rámci ON Kladno máme k dispozici lůžkové oddělení o kapacitě 20 lůžek a zabýváme se pacienty s onemocněním tepen a žil. 2x týdně funguje cévně-chirurgická poradna, kde řešíme diagnostiku, indikace k operaci, sledování pacientů před a po výkonu. Zabýváme se také prevencí cévních onemocnění a řešíme léčbu farmakologicky, tedy pomocí léků. Operace provádíme na centrálních operačních sálech, nebo na oddělení radiodiagnostiky – angiosále, kde je k dispozici přístrojové vybavení – angiolinka, pro provádění cévních zákroků.

Spolupracujete i s jinými obory?

Široce spolupracujeme s ostatními obory, ať už operačními nebo interními. Jednou týdně probíhá mezioborové setkání nad nálezy, na kterém probíráme případy pacientů a domlouváme se na nevhodnějším způsobu ošetření.

Kdy bych měl navštívit cévního chirurga s podezřením na onemocnění tepen?

Pokud trpíte bolestmi dolních končetin při chůzi. Nejčastěji jde o bolesti v lýtku, někdy ve stehnech a hýždích. To závisí na výši cévního uzávěru. Pokud máte klidové bolesti končetin a úlevovou polohou je její svěšení, kdy se zlepší částečně její prokrvení. Pokud zjistíte defekt na noze, který se špatně hojí. A jestli zároveň kouříte a máte cukrovku, o to větší podezření na onemocnění tepen máte. Pokud jste prodělali cévní mozkovou příhodu a nemáte vyšetřené mozkové tepny. Pokud si nahmatáte pulsující útvar kdekoli na těle a ultrazvuk odhalí přítomnost výdutě.

Kdy bych měl navštívit cévního chirurga s podezřením na žilní onemocnění?

Jestliže pozorujete zvětšující se žíly – varixy na dolních končetinách. Jestliže se u vás projevují otoky dolních končetin, které se během dne mění, noční křeče a tíha v nohou. Pokud pozorujete zvýšenou žilní kresbu včetně drobných žilek na nohou – tzv. metliček.

Jaké onemocnění tepen nejčastěji ošetřujete a jakým způsobem?

V rámci onemocnění tepen řešíme jak akutní, tak chronické stavy. Akutní stavy především zahrnují náhlé cévní uzávěry. Ty se vyskytují nejčastěji v oblasti dolních končetin. Po rychle provedené diagnostice přistupujeme k potřebnému typu výkonu. Nejšetrnější je miniinvazivní přístup v podobě tzv. katetrizace, kdy je krevní sraženina rozpouštěna, případně odsáta pomocí katetrů, což jsou speciální hadičky. Chirurgické řešení představuje operaci, kdy je tepna otevřena a pomocí balonkového katetru je sraženina odstraněna z tepny a tepna pak zašita cévním stehem. Jde o rychlý a elegantní výkon s okamžitým efektem. Z dalších rekonstrukčních cévních výkonů bychom mohli jmenovat nejčastější typ – bypass. Ten je užíván jak při akutních stavech, tak při plánovaných výkonech. Jde o přemostění cévního uzávěru pomocí vlastní žíly pacienta nebo s užitím umělé cévní protézy. Důvodem takových operací bývá nejčastěji ateroskleróza tepen, kdy dochází postupně ke zužování a uzavírání tepen. Následkem je pak zhoršené prokrvení dané oblasti. Opět tento problém nejčastěji řešíme u dolních končetin. Další tepny, které jsou postihovány aterosklerózou, jsou krkavice, které přivádí krev do mozku. Vlivem významného zúžení může dojít k rozvoji cévní mozkové příhody. Takové stavy řešíme cévní operací, kdy z příslušné tepny odstraníme sklerotický plát, který tepnu zužuje. Tím obnovíme normální průtok krve mozkem. Tato operace je prováděna buď preventivně, nebo akutně při příznacích cévní mozkové příhody. Úzce spolupracujeme s Iktovým centrem ON Kladno, které spadá pod neurologii.

Věnujete se i nějakým složitým moderním výkonům?

Některé složitější operace provádíme v jedné době ve spolupráci s invazivními rentgenology. Takovým výkonům říkáme hybridy. Část operace provádí cévní chirurg a část se provádí miniinvazivně pomocí katetrizace za využití balónů a stentů. Jde o trend, který přichází ruku v ruce s rozvojem technologie. Dává tak větší šanci na úspěch při komplexním řešení cévní problematiky. Řešíme také téma výdutí. Jde o patologické rozšíření stěny tepny až do takových rozměrů, že hrozí její prasknutí. Nemocné s aneuryzmaty sledujeme a měříme pomocí ultrazvuku, eventuálně doplňujeme CT vyšetření. V případě indikace k výkonu máme dvě možnosti. Buď operujeme, což obnáší náhradu výdutě pomocí umělé cévní protézy nebo zavádíme stentgraft, což je obdoba stentu, jde o miniinvazivní zákrok, který pacient dobře snáší. Typ výkonu je posuzován individuálně na indikačních seminářích.

Z cévních zákroků jsou běžně známy zejména operace žil. Jaké možnosti jsou dostupné v kladenské nemocnici?

Nejčastějším typem žilního onemocnění, které řeší cévní chirurg, jsou varixy. ON Kladno nabízí komplexní péči v této oblasti. V rámci poradny provádíme diagnostiku, sonografické vyšetření a individuální posouzení možnosti léčby. Z miniinvazivních výkonů, které lze provádět i ambulantně, nabízíme pěnovou sklerotizaci, případně operaci LASER technologií. Sklerotizace je velmi šetrná, prakticky nebolestivá. Jde o chemickou metodu, kdy se vpichem jehly napouští žíla emulzí, která vytváří sterilní zánět, na jehož pokladě dojde k uzávěru žíly. LASER metoda patří mezi šetrné výkony, vpichem jehly se zavádí speciální vlákno do žíly, paprsek pak zataví žílu při pohybu vláknem zpět. Vzhledem k povaze výkonu je nutné místní znecitlivění, případně lze tuto metodu provádět na sále s anestezií. Tyto moderní metody významně zkracují rekonvalescenci nehledě na kosmetický efekt, a to je důvod, proč jsou tyto metody tak populární. Své místo si ponechává takzvaná „klasická“ radikální operace. Jde o odstranění křečových žil chirurgem pomocí chirurgických nástrojů. Tento typ výkonu provádíme výhradně na operačním sále s anestezií.

Autor: Hana Senohrábková