Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

V Kladně se sešli domácí i zahraniční profesionálové z oboru bezpečnosti práce

Neděle, 11. Březen 2018 15:26

Více než stovka domácích i zahraničních profesionálů z oboru bezpečnosti práce se na přelomu února a března sešla v Kladně. Ve výcvikovém středisku pro pracovníky ve výškách Polygon Singing Rock se konal již čtvrtý ročník mezinárodního technického sympozia. Největším přínosem oproti akcím podobného typu je především propojení teoretických poznatků s praktickými ukázkami.

V Kladně se sešli domácí i zahraniční profesionálové z oboru bezpečnosti práce (Foto: Tomáš Neščák)

Hlavním tématem setkání bylo zajišťování bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou v odvětvích energetiky, telekomunikací a vysokozdvižných plošin. Účastníci z ČR, Slovenska, Rakouska a Maďarska tak měli příležitost předat si své teoretické i praktické zkušenosti například v oblasti přístupů při údržbě objektů a konstrukcí, přístupů na střechy, trafostanice a dalších činností. „Jsou tady zástupci větších i menších společností, které se aktivně zabývají problematikou zajištění bezpečnosti práce osob a chtějí posouvat své znalosti o BOZP o kus dál,“ řekl Dalibor Plíšek z pořádající společnosti Singing Rock.

Dvoudenního sympozia se zúčastnili také zástupci státních institucí, například Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se mezi jinými zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob vyplývajících z pracovních činností a zlepšováním kvality pracovního života.

„Z hlediska české legislativy je práce ve výškách obsažena v nařízení vlády 362 z roku 2005, což je předpis, ze kterého je celá řada lidí školena. Problém ale je, že leckdy je školení formální. Probíhá v učebně, lidem se maximálně promítnou nějaké obrázky. Velký přínos dnešního setkání je v tom, že se tady prakticky předvádějí způsoby zajištění nebo evakuace a je vidět, že praxe může být v souladu s požadavky předpisů,“ uvedl Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Autor: Tomáš Neščák