Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Slánské základky se dočkají nových učeben a bezbariérového přístupu

Sobota, 10. Březen 2018 09:57

Řídící orgán integrovaného regionálního operačního programu na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj České republiky schválil žádost o podporu s názvem Vestavba odborných učeben ZŠ Slaný, Politických vězňů 777 a Nástavba odborných učeben ZŠ Slaný, Rabasova 821.

Slánské základky se dočkají nových učeben a bezbariérového přístupu (Foto: KL)

Díky projektu tak vzniknou v 1. ZŠ Slaný Na Hájích nová jazyková učebna, kombinovaná jazyková a zeměpisná učebna, učebna přírodovědná pro výuku fyziky i chemie a rovněž dva kabinety. Nově bude umožněn i bezbariérový přístup do objektu. S půdní vestavbou se začne během prázdnin a plánované náklady jsou ve výši 18 milionů korun včetně vybavení stoly, židlemi a pracovními pomůckami. Dotace z Evropské unie činí 85 procent, příspěvek ze státního rozpočtu je dalších pět procent. Chybějících 1,8 milionu bude hrazeno z rozpočtu města.

V případě 3. ZŠ Rabasova projekt řeší rozšíření kapacity odborných učeben formou nástavby, která je navržena v úrovni 3. nadpodlaží nad stávajícím střešním pláštěm. Nástavba bude obsahovat chodbu a tři nové odborné učebny pro fyziku, přírodopis a multimediální učebnu využívanou pro výuku jazyků a zeměpisu. Zároveň je v rámci projektu nově řešen bezbariérový přístup do objektu formou vybudování výtahu. Náklady na nástavbu činí 14,5 milionu korun, dotace z Evropské unie pokryjí 85 procent, státní příspěvek znovu dalších 5 procent. Rozpočet města se v tomto případě ztenčí o 1,4 milionu.

Autor: Jana Tůmová