Podzimní koncerty Central Kladno Kali & Peter Pann Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO 3. otevřené mistrovství ČR Panochovo kvarteto Pettersson
  • SBF
  • SAMK
  • PODZIMNÍ KONCERTY

Kladenská zdrávka jako začátek perspektivního profesního života

Středa, 17. Leden 2018 07:10

Kladenská Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická připravuje své žáky v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb na vysoké úrovni již 70 let na velmi potřebné a krásné povolání, při kterém jednotliví absolventi uplatňují své získané vědomosti a dovednosti a pomáhají tak zachraňovat lidské životy a pečovat o své pacienty a klienty.

Budova kladenské Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické (Foto: Archiv školy)

Všichni víme, že toto povolání v oblasti zdravotních a sociálních služeb je velmi potřebné, žádané a společensky uznávané. Je tudíž i perspektivní a naše škola se snaží připravovat žáky na budoucí povolání a uplatnění co nejlépe nejen v rovině teoretické, ale i praktické. Důležitou součástí studia jsou zejména praxe vykonávané ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Zde žáci získávají potřebné zkušenosti a zdokonalují své dovednosti a ověřují si zde získané vědomosti při teoretické výuce.

Příjemnou informací pro většinu žáků naší školy je fakt, že žáci oborů zdravotnický asistent a sociální činnost nemusí maturovat z matematiky. A žáci oboru zdravotnický asistent navíc získávají každý měsíc stipendium.

Mezi další pozitiva školy patří například to, že zde existují možnosti navazujícího studia. Po ukončení střední školy lze například pokračovat ve studiu na Vyšší odborné škole.

O absolventy naší školy je výrazně vyšší poptávka a vynikající uplatnitelnost na trhu práce.

Je více než potěšitelné, že povolání zdravotníků se těší ve společnosti stále větší prestiži, a to i v oblasti jejich postupného navyšování ohodnocení jejich práce.

Přijďte se podívat na naší školu. Rádi vás přivítáme například na Dnech otevřených dveří.

O b o r y   v z d ě l á v á n í

Střední škola – Maturitní obory:

Zdravotnický asistent 

Zdravotnické lyceum

Sociální činnost, denní forma

Sociální činnost, dálková forma

Tříletý učební obor:

Ošetřovatel

Vyšší odborná škola

Diplomovaná všeobecná sestra

Sociální práce                                           

D n y   o t e v ř e n ý c h  d v e ř í

14. 11. 2017 – od 14. 00 hod. do 18. 00 hod.

13. 12. 2017 – od 14.00 hod. do 18. 00 hod.

18. 1. 2018 – od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Autor: Václav Vondrovský