ČSAD KLADNO
 • Rebuy Stars
 • Ples města Kladna
 • Den otevřených dveří

Ve Sládečkově muzeu byla zahájena výstava o historii libušínské bitvy

Čtvrtek, 26. ledna 2017 06:30

Ve Sládečkově vlastivědném muzeu v Kladně se uskutečnila vernisáž výstavy “25 ročníků libušínské bitvy“, které se kromě současných organizátorů z Libušínského spolku přátel historie zúčastnil i jeden ze zakladatelů Tomáš „Hejtman“ Lapáček.

bitva-top
Ve Sládečkově muzeu byla zahájena výstava o historii libušínské bitvy

U zahájení byl také současný starosta města Libušína Vladimír Eichler, výrazná osobnost českého historického šermu paní Jindra „Bábi“ Albrechtová z Hradce Králové i zástupci kladenských šermířských spolků Thorax a Slánská rota. Po úvodním slovu ředitele muzea Zdeňka Kuchyňky, kurátora výstavy Karla Drvoly a předsedy Libušínského spolku přátel historie Tomáše Doležala následovala prohlídka výstavy, videoukázky z posledního ročníku bitvy a obvyklé pohoštění.

Výstava, která potrvá až do 16. dubna 2017, se snaží ukázat fenomén libušínské bitvy, která se stala během posledního čtvrtstoletí jednou z tradic tohoto kraje, z několika možných úhlů pohledu. A to jak z pohledu organizátorů (prvních 19 ročníků organizoval Václav Janda z Libušína), tak i šermířů a v neposlední řadě i její vnímání samotnými diváky.  Výstava zabírá plné tři výstavní sály muzea, a kromě kompletního popsání historie libušínských bitev v ní návštěvník nalezne scénáře všech ročníků spolu se zajímavostmi, jako např. kdy bylo nejvíc účinkujících, nejvíc diváků, největší zima, největší oheň, nejnáročnější kulisy atd. Psané slovo doplňuje více než 100 fotek a přes 200 vystavených exponátů (věrných dobových replik) zapůjčených současnými i minulými organizátory libušínské bitvy, sdruženími Midgard (Vikingové), Curia Vitkov (velmožský dvorec z 12. stol.), Hradecký dvůr Elišky Rejčky (nobilita 14. stol.), Ogary Pogoni! (polsko-litevští husité vedení litevským knížetem a českým zemským správcem Zikmundem Korybutovičem), i místními skupinami historického šermu Thorax (vrcholný středověk cca 1380 – 1420, často vystupují též jako „Gléva pana z Vartenberka) a Slánská rota (projekt rekonstrukce vojenské hotovosti Královského města Slaného v době poděbradské). Návštěvník tak může nahlédnout jak pod brnění válečníků, tak i do obydlí lidí ze středověku. Vystavované předměty reprezentují historické období od raného středověku (cca od roku 850) až po přibližně rok 1500. Výstava tak je vhodná i pro školní výpravy jako praktická ukázka středověku. První sál je věnován unikátním zbraním a zbrojím z „šermířského pravěku“, tedy z let 1960 – 1990, pocházející od první skupiny historického šermu v Československu Mušketýři a Bandité, i od jejich následovníků.

Samotná libušínská bitva se v průběhu let proměnila v tradičně největší každoroční setkání příznivců historického šermu v ČR s počtem dobově oděných účastníků v ležení převyšující 2 500 osob a v případě propojení přízně počasí i diváků shlédnutá v některých letech až 10 000 návštěvníky. Cestu si sem našli už i bojovníci ze Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Maďarska, Švýcarska, USA či Chorvatska. Libušínský festival historie v posledních letech nenabízí jen samotnou hlavní bitvu mnoha stovek šermířů (na louce se v hlavní bitvě tradičně utkává okolo 800 bojovníků) na pozadí kulis vesnic, tvrzí či zemního opevnění s ohňovými, kouřovými a pyrotechnickými efekty dle více či méně pohádkového scénáře, díky kterému se střetu mohou účastnit bojovníci reprezentující všechna vojska středověku.

S tímto zpočátku poněkud „šíleně“ vypadajícím nápadem uspořádat na libušínském hradišti vlastní bitvu přišel v roce 1992 Václav Janda, který následně strhl i ostatní. Nejednalo se ovšem o první takovouto akci v regionu. Tento primát náleží věhlasné „bitvě pod Okoří“, která se těsně před první libušínskou bitvou konala zásluhou SHŠ Bakaláři z Kralup nad Vltavou dne 19. září 1992 již třetím ročníkem. Hlavním libušínským scénáristou a „pohádkářem“ se stal Tomáš Lapáček. Posun bitvy dolů na louku pod bájné přemyslovské hradiště odhalil nebývalé možnosti tohoto přírodního amfiteátru poskytujícího jako kulisu hluboké lesy přírodní rezervace Pašijová dráha. Výhodným se ukázalo i časové umístění bitvy ke svátku svatého Jíří, kterému je zasvěcen kostel na libušínském hradišti. Svatý Jiří je od středověku totiž chápán i jako patron rytířských řádů. Jeho svátek je v ČR slaven dne 24. dubna. Libušínská bitva, stojící na počátku šermířské „sezóny,“ se tak stala pro mnohé z účastníků doslova prestižní záležitostí a rytíři přijíždějí každoročně po zimě na první vzájemný souboj i přátelské popovídání jaksepatří natěšení. Zlom nastal v dubnu 1994, kdy se poprvé v historii přešlo od klasického dobývání hradeb v boj o vesnici. Prvenství mělo rovněž použití ohně v ději – ves nakonec lehla popelem, což mělo spolu s dalšími efekty (drancování) velký ohlas. A to byl začátek všeho následujícího. V roce 1997 přijelo na celorepublikové setkání šermířů do Libušína již 110 skupin historického šermu (tehdejší rekord, dnes jezdí i přes 200), v letech 2001 a 2002 pak sledovalo libušínskou bitvu okolo 10 000 diváků (dnes přibližně 4 500 diváků).

Snahou současných organizátorů je dovést Libušín jako největší středověkou bitvu ve Střední Evropě do stavu, na který může být česká šermířská komunita pyšná, a divákům nabídnout celodenní program, jehož vyvrcholením bude právě bitva. Záměrem je, učinit z Libušína místo, kde se budou setkávat a navzájem doplňovat a obohacovat různé přístupy k rekonstrukci historie středověku. Mnohé z toho se již podařilo naplnit. Libušínská bitva získala mezinárodní rozměr, takřka byly vymýceny fantastické a nehistorické kostýmy, ve vojenském ležení byla striktně oddělena dobová zóna přístupná formou „středověké ZOO“ divákům. Z bitvy, která se stala střetnutím secvičených šiků pod vedením jednotlivých velitelů, zmizeli osamělí válečníci bojující sami za sebe a ze zbraní přibylo v posledních letech zejména těch tyčových.

Autor: Karel Drvola


banner-in


 1. zprávy

  Soutěž o nelevné rodiné vstupenky do Lumina parku

 2. zprávy

  Kladenská energetika přehledně v městském newsletteru

 3. zprávy

  Do Hornického skanzenu Mayrau se vrací Masopust

 4. zprávy

  Kemp vítězů míří opět do města Slaný za podpory olympioniků

 5. krimi

  Viditelnost v provozu je letošní téma akce Besipu a slánských strážníků

 6. zprávy

  Ve středních Čechách se rozjedou masopustní reje

 7. foto

  Kladenští Rytíři si pozvali na svůj led klub Miners

 8. krimi

  Kladenští strážníci předali spravedlnosti tři osoby v pátrání

 9. sport

  Ledovou plochu v Kladně pod otevřeným nebem můžete navštívit do konce ledna

 10. pozvánka

  V Kladně se chystá vernisáž výstavy Jindřicha Štreita

 11. krimi

  V jednom dni zastavili kladenští strážníci hned dvakrát mladíka s drogou v těle

 12. zprávy

  Zdravotní sestra je nedostatková. Kladenská nemocnice nabízí až půl milionu za nástup

 13. zprávy

  V únoru máte poslední možnost navštívit Lumina Park, svět statisíců světýlek

 14. sport

  Divadlo ve Slaném bylo opět dějištěm ocenění sportovců roku

 15. zprávy

  Kladensko zasypal první letošní sníh. Silničáři vyjeli se vším, co mají k dispozici

 16. pozvánka

  Poradíme vám, kde tento týden můžete fandit kladenským sportovcům

 17. zprávy

  Udělte svůj hlas osobnostem Středočeského kraje nominovaným na Cenu hejtmanky 2022

 18. zprávy

  Dan hledá nový domov, pomůžete mu?

 19. zprávy

  Slánské muzeum věnovalo vzpomínku svému významnému občanovi

 20. foto

  Další netradiční den otevřených dveří na SOŠ a SOU, Kladno, náměstí E. Beneše