Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Středočeští žáci budou soutěžit v tom, jak dokáží hospodařit s vodou

Úterý, 4. Prosinec 2018 10:00

Radní Středočeského kraje se rozhodli přispět částkou 164 tisíc korun na uspořádání soutěže pro žáky základních a středních škol s názvem „Šetřím, šetříš, šetříme? Aneb vody je málo – 2. ročník“. Jak už název napovídá, soutěž se zaměřuje na zodpovědné hospodaření s vodou.

Středočeští žáci budou soutěžit v tom, jak dokáží hospodařit s vodou (Ilustrační foto: KL)

Už první ročník přinesl mnoho zajímavých nápadů. Asi největším přínosem je ale to, že si žáci a studenti uvědomí, jak je voda čím dál vzácnější, a podle toho je nutné s ní hospodařit. Je potřeba na tento problém poukazovat.

Hlavním organizátorem soutěže bude, podobně jako loni, obecně prospěšná společnost Ochrana fauny ČR. Na akci se budou podílet také všechna ostatní krajská střediska ekologické výchovy jako, ZO ČSOP Polabí, Naučné středisko ekologické výchovy Kladno-Čabárna, ZO ČSOP Vlašim a Ekologické centrum Orlov.

Projekty, které se přihlásí, by se měly zabývat následujícími třemi oblastmi:

  • úspora pitné vody a využití šedé vody (to znamená vody, která odtéká ze sprch, umyvadel či dřezů a po upravení se dá použít například na splachování, zalévání a podobně),
  • projekt na zadržování vody (například na školním pozemku či v lokalitě blízko školy),
  • využití dešťové vody.

V oblastním kole budou projekty hodnoceny odbornou porotou složenou ze zástupců ekocentra a jednoho nestranného pozorovatele. Každé krajské středisko ekologické výchovy vybere z došlých projektů dva nejlépe hodnocené projekty z každé kategorie, které dále postoupí do krajského kola.

V krajském kole bude o nejlepších 12 projektech (v každé věkové kategorii šest projektů) rozhodovat odborná porota složená ze zástupců krajských středisek ekologické výchovy a pracovníků odboru životního prostředí Středočeského kraje. Vítězných 12 projektů dostane finanční příspěvek od Středočeského kraje na zrealizování svých navržených projektů. Ty musí být zrealizovány do 30. září 2019. Na jeden projekt je vyčleněna maximální částka 10 tisíc korun. Po zrealizování projektů je nutné zaslat na oblastní krajské středisko ekologické výchovy fotodokumentaci a vyúčtování celého projektu, a to do 31. října 2019.

Obecně prospěšná společnost Ochrana fauny ČR dostane od Středočeského kraje celkovou dotaci v maximální výši 164 tisíc korun. Část dostanou na úhradu mzdových nákladů a souvisejících služeb jednotlivá krajská střediska ekologické výchovy a nejvýše 120 tisíc korun bude určeno pro 12 nejlepších účastníků soutěže na zrealizování navržených projektů.

Autor: (red)


banbad