Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Čistírna odpadních vod v Unhošti se dočkala svojí rekonstrukce

Pátek, 5. Říjen 2018 07:10

Měsíc září byl ve znamení zahájení dlouho očekávané rekonstrukce čistírny odpadních vod (ČOV) v Unhošti. V současné době došlo k předání staveniště jejímu zhotoviteli, který uspěl ve výběrovém řízení. Předpokládaný termín dokončení výstavby se plánuje na počátek roku 2020.

Čistírna odpadních vod v Unhošti se dočkala svojí rekonstrukce (Foto: Město Unhošť)

„K rekonstrukci ČOV bylo město Unhošť nuceno přistoupit ze dvou důvodů, a to z nevyhovující technologie čištění odpadních vod a nárůstu obyvatel města a průmyslových producentů. Rekonstrukce bude probíhat za provozu stávající ČOV. To s sebou nutně přináší omezení účinnosti čištění odpadních vod a omezení množství čištěných odpadních vod. Podařilo se však najít takový postup, který umožní čistit téměř veškeré množství odpadních vod v bezdeštném období,“ vysvětlila starostka Unhoště Iveta Koulová.

Je vydáno rozhodnutí k vypouštění odpadních vod, které zohledňuje omezené možnosti čištění odpadních vod po dobu rekonstrukce. Po dobu výstavby bude probíhat nejen zvýšená kontrola kvality vypouštěné vody na odtoku, ale i povrchového toku.

„I přes všechna opatření, která zajistí provozovatel a vlastník čistírny po dobu intenzifikace, se může projevit změna v kvalitě vody v Černém potoce, a to zejména po deštích, v případě minimálních průtoků v toku v období zhoršené nitrifikace na ČOV, kdy může dojít ke zvýšeným koncentracím amoniakálního dusíku v toku,“ řekl Vladimír Dragoun ze Středočeských vodáren.

Čtěte také:

FOTO: Rekonstrukce slánské čistírny odpadních vod bude dokončena zjara

„Z tohoto důvodu je nutné, aby všichni, kteří hospodaří na majetku zásobovaném vodou z Černého potoka, provedli taková preventivní opatření po dobu rekonstrukce čistírny, která zamezí v blízké budoucnosti škodám na zdraví či majetku,“ dodal Vladimír Dragoun. 

Autor: (red)


banbad