Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Město Slaný o dotaci na ubytovnu Mexiko příliš nestojí, obává se závazku

Čtvrtek, 27. Září 2018 08:00

Městská ubytovna Mexiko ve Slaném, kde roky žije skupina sociálně slabých obyvatel s velmi nízkými příjmy, je v poslední době v popředí zájmu komunálních politiků. Polovina z nich usiluje dlouhodobě o to, aby zůstala nadále v majetku města a Slaný na její opravu získalo dotaci zvenčí. Jiní nejsou návrhu příliš nakloněni, jelikož se jedná o velmi složitou problematiku.

Ubytovna Mexiko ve Slaném (Foto: KL)

Co by se mělo se slánskou ubytovnou do budoucna stát, bylo předmětem posledního jednání zastupitelstva. Výsledkem je, že se budova zatím soukromému zájemci prodávat nebude. Stejně tak ale nebude město na její opravy čerpat potřebné finance z evropských peněz.

„Jsem rád, že se většina zastupitelů přiklonila k mému názoru žádost o dotaci v tuto chvíli nepodávat. Ne každá dotace je totiž pro město výhodná a v tomto případě to platí obzvláště. Spíše než o dotaci se dá hovořit o půjčce. Město by sice získalo přibližně 20 milionů, které by ale v průběhu dvaceti let muselo opětovně investovat do objektu a služeb s ním spojených. Zároveň by se zavázalo, že bude 20 let udržovat dotačním titulem určenou skladbu obyvatel a majetek v perfektním stavu. Dalších přibližně 20 milionů by muselo být hrazeno z našich, tedy městských, peněz. Odmítám takovéto závazky přijmout,“ sdělil starosta města Martin Hrabánek (ODS).

Jak tvrdí uvolněný člen rady města Pavel Bartoníček, je to díky odmítavému postoji starosty i místostarosty města, kteří tím ovlivnili většinu koaličních zastupitelů. „Z 22 přítomných zastupitelů hlasovalo 11 pro podání žádosti, tři proti, mimo jiné i místostarosta Pavel Zálom, a osm se zdrželo, mimo jiné i starosta. Podařilo se tak pouze odsouhlasit usnesení, že zastupitelstvo města nesouhlasí s prodejem objektu v Ouvalově ulici. Ale nic to neřeší, protože budova bude dále chátrat, a po volbách, kdyby bylo složení zastupitelstva případně prodeji příznivěji nakloněno, nic nebrání revokaci tohoto usnesení. Ale především bude neopravená budova jako stálé memento dále chátrat. Musíme tedy doufat, že po volbách bude zastupitelstvo obměněno natolik, že bude žádosti o dotaci příznivěji nakloněno a že bude vypsána ještě další výzva na dotace IROP, na kterou jsme nyní již kompletně připraveni,” řekl Pavel Bartoníček.

„Doufám, že i po volbách bude zastupitelstvo pečlivě zvažovat, kterou dotaci je vhodné přijmout či odmítnout. Zvláště, když i stát si uvědomuje, že takto vypsaná dotace není pro města příliš lákavá, a již nyní připravuje její výraznou úpravu. Pokud se opravdu změní podmínky a stát bude krýt uvažovaných 100 procent dotace, rád se do dalších výzev přihlásím. Za současných podmínek mi to přijde pro město značně nevýhodné. Jako starosta města se snažím nastavovat rovné a stejné podmínky pro všechny občany, ne preferovat úzkou skupinu před ostatními,“ dodává Hrabánek.

Autor: (red)