Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Škola E. Beneše v Kladně prošla o prázdniny další modernizací

Středa, 29. Srpen 2018 07:20

Prázdninové měsíce jsou pro žáky i pedagogy časem odpočinku. Budovy škol jsou ale plné pracovního ruchu. V SOŠ a SOU na náměstí Edvarda Beneše v Kladně se v průběhu prázdnin podařilo zvládnout velký objem stavebních a technických úprav.

Škola E. Beneše v Kladně prošla o prázdniny další modernizací (Foto: Magdalena Koryntová)

Realizovala se poslední etapa výměny oken a vstupních dveří. Nejrozsáhlejší přeměnou prošel suterén školy, kde byla instalována vzduchotechnika, klimatizace, kuchyň byla modernizována, nově je vybavena učebna stolničení. Investice více než dvou milionů korun do těchto prostor vyvrcholí otevřením školní jídelny, která bude se svými strávníky komunikovat prostřednictvím moderního elektronického stravovacího systému. V učebnách i na chodbách je nově vymalováno, byly instalovány další dataprojektory a nový zabezpečovací systém.

Ve finále je vybudování bezbariérového WC, jeho absenci bylo třeba naléhavě vyřešit. „Poděkování patří Radě Středočeského kraje, která poskytla potřebnou finanční dotaci, jmenovitě pak především magistře Heřmanové, bez jejíž pomoci bychom realizaci do konce prázdnin nezvládli,“ říká ředitel školy Petr Paták.

V této škole jsou na začátek nového školního roku připraveni. „Obrovský dík patří všem, kteří zde pracovali, řemeslníkům a v první řadě panu školníkovi a jeho týmu,“ dodává ředitel.


Autor: Dana Kolářová


banbad