Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

Cena lidského života − Jaroslava Mrázová

Neděle, 5. Srpen 2018 10:00

Porota vědomostní soutěže Lidice pro 21. století i v letošním roce obdržela na dvě tisícovky esejí na pečlivě vybraná témata. Děti v kategorii 10–14 let a mládež v rozmezí 15–19 let se v nich zamýšlejí nad tragickými událostmi minulého století a zasazují je do kontextu současnosti. Mnohé texty jsou stylisticky vydařené a především obsahově hodnotné. Kladenské listy ve spolupráci s Památníkem Lidice přinášejí čtenářům ty nejpovedenější ze zaslaných prací.

Foto: Archiv Památníku Lidice

Více se o soutěži Lidice pro 21. století dozvíte ZDE:

Kolik stojí lidský život? Nad tím se v krátké eseji zamyslela Jaroslava Mrázová z Nymburka, soutěžící v kategorii od 15 do 19 let. 

Ptám se, kolik stojí lidský život. Co to ale znamená? Dá se cena života vyčíslit? A z jakého úhlu se na život díváme?

Pokud vezmeme člověka jako lidské tělo, můžeme ocenit látky v něm obsažené. Téměř všechny prvky neživé přírody se slučují v živý organismus. Tvoří 206 kostí, 639 svalů, asi 96000 kilometrů cév.

Člověk ale je víc než kus masa. Hlavní ukazatel odlišující lidi od zvířat jsou emoce. Jakou cenu má láska nebo strach? 

Nemůžeme spolehlivě srovnat dva různé životy. Můžeme ale diskutovat o tom, jaký vliv měli dva lidé na své okolí. Bude se nám, nezúčastněným pozorovatelům zdát cennější život krátký, který přinesl svému okolí radost a potěšení a nějakým způsobem změnil svět k lepšímu, nebo zvítězí život dlouhý ale bez snahy o dobrý skutek?

Co se změní, pokud se z nás stanou rodiče? Bude pro nás důležitější život prezidenta USA, či známého herce nebo našeho dítěte, ať už je, jaké je?

Další možností je převést lidský život na čas. Tak zjistíme, že svůj život prodáváme pokaždé, když přijdeme do práce. Svůj čas a energii vyměňujeme za peníze. Proč tedy za stejný časový úsek dostávají různí lidé různou odměnu?

Měřítkem by měly být schopnosti této osoby. Čím víc má tato osoba zkušeností dovedností ovládá, tím lepší vykoná práci a odměna by měla být vyšší.

V ideálním světě by to takto bylo. Pokud bychom se učili nové věci a sbírali zkušenosti, naše cena by se zvýšila. Bohužel to tak často není. Mnoho lidí s vysokou školou dostává stejnou mzdu jako lidé bez vzdělání. Přes veškeré snahy mají často ženy za stejnou práci menší odměnu než muži. Znamená to, že jejich čas má menší hodnotu? Já tvrdím, že ne.

Myslím, že cena lidského života se nedá vyjádřit žádnou měnou. Záleží na každém, jak moc je pro něho konkrétní člověk důležitý. Trvám na tom, že lidé by si neměli hrát na bohy. Pokud nedokážou život dát, neměli by ho ani vzít. 

Měli bychom svůj život žít na plno tak, abychom po každém dni mohli říct: „Ano, mělo to cenu.“

 Autor: Jaroslava Mrázová


banbad