Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Central Kladno Svatební videa
  • SBF
  • SAMK
  • JAZZOVÝ PODVEČER BORY KŘÍŽE

Vesnicí roku Středočeského kraje 2018 je obec Cítov

Neděle, 24. Červen 2018 10:00

Obec Cítov, která se stala „Vesnicí roku Středočeského kraje 2018“, se zúčastnila soutěže letos popáté. V roce 2016 získala Bílou stuhu za činnost mládeže a v roce 2017 Modrou stuhu za společenský život.

Vesnicí roku Středočeského kraje 2018 je obec Cítov

Vítěz krajského kola postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne první zářijový týden a vyhlášení výsledků se uskuteční dne 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.

Do soutěže se dle jejích podmínek mohou přihlásit obce, města i městyse vesnického charakteru, které mají maximálně 7 500 obyvatel a mají zpracovaný vlastní strategický dokument zabývající se rozvojem obce nebo programem obnovy vesnice. Středočeský kraj je krajem s nejvyšším počtem obcí. Do krajského kola soutěže se v letošním roce přihlásilo sice pouze 13 obcí, nicméně kvalita prezentací všech zúčastněných byla obrovská. Celkové dojmy hodnotící komise ze všech návštěv byly velmi pozitivní. Právě z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí mohly být v souladu s podmínkami soutěže uděleny pouze čtyři stuhy. Komise se po důsledném posouzení všech hodnotících kritérií nakonec rozhodla neudělit Zelenou stuhu (za péči o zeleň a životní prostředí).

Krajská hodnotitelská komise pečlivě posuzovala všechny uchazeče o titul Vesnice Středočeského kraje roku 2018 a měla opravdu nesnadný úkol. Musela nejen vybrat vítěze, ale také rozdělit další stuhy a diplomy.

„Blahopřeji vítězi soutěže i všem oceněným. Je vidět, že tato soutěž má opravdu smysl a že jsou lidé ochotni zapojit se sami od sebe do společného díla a nadchnout se pro společnou věc. A právě z toho, že lidé dokážou spojit síly, vzniká ten největší užitek,“ řekl během slavnostního vyhlášení soutěže radní Martin Draxler.

Soutěž Vesnice roku se poprvé uskutečnila v roce 1995. Jejím vyhlašovatelem jsou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR a Svaz měst a obcí ČR. Spoluvyhlašovateli jsou Kancelář prezidenta republiky, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Svaz knihovníků a informačních pracovníků, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Folklorní sdružení ČR, Sdružení místních samospráv ČR a jednotlivé kraje. V loňském roce se celostátním vítězem stala í obec Heřmanov, reprezentující kraj Vysočina.

Držitelé dalších stuh:

obec Drahouš (okres Rakovník) – Modrá stuha za společenský život

obec Pravonín (okres Benešov) – Bílá stuha za činnost mládeže

obec Svrkyně (okres Praha – západ) – Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem

Dalšími oceněnými obcemi ve středočeském kole 24. ročníku soutěže Vesnice roku 2018 jsou:

obec Třebotov (okres Praha západ) – Diplom za vzorné vedení kroniky a Diplom za spolupráci se zemědělským subjektem na zadržování vody v krajině a zvyšování biodiverzity

obec Jinočany (okres Praha – západ) – Diplom za moderní knihovnické a informační služby a Diplom za všestranný rozvoj obce

obec Ledčice (okres Mělník) – Fulínova cena za kvalitní květinovou výzdobu v obci a diplom za podporu spolkového života

obec Kmetiněves (okres Kladno) – Diplom za revitalizaci veřejného prostranství pro volnočasové aktivity

obec Káraný (okres Praha – východ) – Diplom za udržování sokolských tradic

městys Louňovice pod Blaníkem (okres Benešov) – Diplom za podporu alternativních metod vzdělávání

obec Kamberk (okres Benešov) – Diplom za netradiční formy volnočasových aktivit

obec Libovice (okres Kladno) – Diplom za harmonické začlenění „JEDLÉHO PARKU“ do okolní krajiny a Diplom za rozvíjení lidových tradic

obec Břežany (okres Rakovník) – Diplom za zachování historické paměti za pomoci nejmodernějších technologií

Cena naděje pro živý venkov – obec Ledčice (okres Mělník)

Koláčová cena – obec Drahouš (okres Rakovník)

Autor: Helena Frintová


banbad