Youtubeři Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • VÝSTAVA

FOTO: V Kladně se uskutečnila akce PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY

Pátek, 15. Červen 2018 06:30

Ve čtvrtek pořádala Střední zdravotnická škola a VOŠZ Kladno ve spolupráci se ZZS Středočeského kraje, HZS Středočeského kraje, MP Kladno a Magistrátem města Kladna 15. ročník akce „PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY“.

Foto: Kateřina Peterková

Tato jedinečná osvětová akce byla určena pro širokou veřejnost. Nejvíce návštěvníků bylo z řad žáků základních škol. Jako tradičně se bylo na co dívat. Členové kroužku první pomoci měli připravených pět stanovišť, kde ukazovali, jak ošetřit různá poranění, jako třeba otevřenou zlomeninu, krvácení nebo popáleniny. Poranění byla namaskována, takže si každý mohl představit, jak asi vypadají ve skutečnosti.

Na dalších stanovištích se mohli návštěvníci seznámit s resuscitací, péčí o postiženého v bezvědomí a také si mohli nechat změřit krevní tlak a tuk v těle. Vítaným zpestřením byla přítomnost členů Zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru a Městské policie Kladno. Zejména děti jsou nadšené, když se rozezní zvuk majáků nebo se mohou podívat do zásahových vozidel a na techniku, kterou profesionální složky používají ke své práci.

Obrovský zájem je také o ukázky zásahu záchranné služby ve spolupráci s městskou policií. Kromě techniky si pro děti profesionálové také připravili stánky, kde s nimi probrali protipožární prevenci, sebeobranu či první pomoc. Letošní ročník této osvětové akce přivítal více než 500 návštěvníků, což je obrovský úspěch. Hluboký obdiv patří všem členům kroužku první pomoci, pedagogům školy, zejména pak Lukáši Lepičovi, vedoucímu kroužku první pomoci. Ten vždy dokáže své svěřence správně motivovat a nadchnout pro získávání a předávání nových znalostí a zkušeností v oblasti první pomoci. Poděkování patří i členům ZZS Kladno, HZS Kladno a MP Kladno, kteří s nadšením předávali své zkušenosti všem návštěvníkům.

Je nepochybně přáním nás všech, aby tato osvěta vedla k rozšíření znalostí laické první pomoci a pokud by to bylo potřeba, pomohla zachránit lidský život.


Autor: Václav Vondrovský


banbad