Central Kladno Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO
  • SBF
  • SAMK
  • PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PRO VEŘEJNOST

FOTO: V kladenské městské knihovně pasovali prvňáky na čtenáře

Středa, 13. Červen 2018 07:30

Jedenáctý ročník oblíbeného projektu Pasování prvňáků na čtenáře symbolicky uzavřel školní rok v Městské knihovně Kladno. Letos bylo 687 pasovaných prvňáčků.

V kladenské městské knihovně pasovali prvňáky na čtenáře (Foto: Kateřina Peterková)

„Zpracování projektu je náročné, ale s velkým potěšením přijímáme fakt, že školy zahrnují pravidelné návštěvy knihovny do svých osnov a to nemluvíme jen o žácích prvních tříd. Pokud jde o samotné pasování, podporuje nás Svaz knihovníků a informačních pracovníků, který každoročně osloví známého českého spisovatele, aby pro prvňáky napsal knihu, letos to byla Evelína Koubová. A samozřejmě nesmíme zapomenout na podporu rodičů“, říká vedoucí oddělení pro děti na Sítné Elena Hantáková.

V letošním roce jsme udělili Řád čtenářský 687 žákům prvních tříd z Kladna a okolí. Děti knihovnu poprvé hromadně navštíví po pololetním vysvědčení. Společně s knihovnicemi přečtou a sehrají pohádku, seznámí se s edicí První čtení a chodem dětského oddělení. Na prvňáky samozřejmě čeká zkouška prokázání vědomostí, schopností a dovedností. Pokud ji zdárně zvládnou, jsou na konci školního roku slavnostně pasováni na „rytíře Řádu čtenářského“. Obdrží osvědčení, které si v průběhu roku mohou zdarma vyměnit na čtenářskou legitimaci, knihu Bráchova bota a další drobné dárky. Mezi nejoblíbenější patří volné vstupenky do Divadla Lampion.

„Cílem projektu je samozřejmě podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti. Knihovna je důležitou součástí celoživotního vzdělávání, poskytuje snadný přístup k pramenům a informacím už od raného dětství. Stalo se dobrým zvykem, že své prvňáky doprovází na pasování kromě třídních učitelů, případně asistentů i samotní ředitelé, ředitelky základních škol. Děti pak přechod ke čtenářství vnímají o to slavnostněji,“ vysvětluje vedoucí oddělení služeb Radka Novotná.

Všem zúčastněným proto patří velký dík za podporu a osobní nasazení, které s sebou do knihovny přinesli, aby žákům prvních tříd pomohli samostatně vyrazit za zábavou i poznáním.

Další ročník Pasování prvňáků na čtenáře / Poprvé do školy – poprvé do knihovny bude zahájen již v září tohoto roku.

Pasování v číslech

687 pokleknutí pasovaných prvňáků

765 návštěvníků akce (rodičů, prarodičů)

58 paní učitelek, učitelů a asistentek

9 ředitelů a zástupců ředitelů škol


Autor: Lenka Kalousová


banbad