Youtubeři Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • VÝSTAVA

Koupaliště ve Slaném bude letos mimo provoz, řešením je třeba Sletiště

Sobota, 9. Červen 2018 09:00

Nemilou zprávou pro Slaňáky je fakt, že tamní letní koupaliště neodpovídá zákonným normám. Z těchto důvodů ho není možné pro veřejnost otevřít. Slánští budou muset za vodními radovánkami jinam.

Koupaliště ve Slaném bude letos mimo provoz (Foto: KL)

Dlouhodobý provozovatel slánského letního koupaliště, kterým jsou Technické služby Slaný, předložil na konci letošního dubna starostovi města posudek, jenž obsahoval výčet technických, hygienických a bezpečnostních hledisek, která nesplňují zákonné normy. Na základě tohoto posudku byla okamžitě vyvolána jednání jak s provozovatelem, tak s odborníkem, který posudek vypracoval a s dalšími znalci, kteří vyrobili výčet konkrétních úprav nutných pro provozování koupaliště v souladu se zákonnou normou. Zároveň byl vypracován i předpokládaný rozpočet nákladů.

„I přes značnou časovou tíseň, do které se vedení se starostou, místostarostou a pracovníky dotčených odborů dostalo, byla situace řešena velice rychle a operativně. Výsledkem celého úsilí byl materiál, který obdrželi 6. června zastupitelé ke schválení na svém 38. zasedání. Zastupitelé bohužel tento mimořádný provozní výdaj z rozpočtu města ve výši 2,9 milionu korun neschválili. Starosta Martin Hrabánek vyjádřil lítost a zároveň sdělil, že bude pokračovat v jednáních a nadále hledat jiné alternativní řešení,“ uvedla pro Kladenské listy mluvčí slánské radnice Markéta Růtová.

Slánští tak mají zatím možnost využívat pouze krytý aquapark. Další možností je vyrazit do Kladna na Slatiště, kde je již otevřeno a prostory jsou perfektně připraveny.

Autor: (red)


banbad