Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • JAZZOVÝ PODVEČER BORY KŘÍŽE

Kladno i letos pokračuje v projektu na podporu romské komunity

Úterý, 13. Únor 2018 07:20

V roce 2017 Kladno i s pomocí krajských dotací úspěšně realizovalo projekt „Terénní pracovník pro romskou komunitu“. Zdárně tak navázalo na úspěchy z předchozích tří let. Cílem projektu je v přirozeném prostředí romských komunit pomáhat při řešení každodenních problémů. 

Kladno i letos pokračuje v projektu na podporu romské komunity (Foto: KL)

Službu realizuje terénní pracovník, který využívá dobré znalosti romské komunity a prostředí, ve kterém jeho klienti žijí. Jeho posláním je motivovat jedince a rodiny k participaci na společensky přijatelném životě, ať už jde o práci nebo školní docházku. Pracovník s klienty pracuje vždy na základě jejich aktuální situace a potřeb.

Mezi aktivity terénního pracovníka patří šetření na ubytovnách a v přirozeném prostředí klientely, vyjednávání na úřadech, rozhovory s klienty, doprovod k lékaři, na Úřad práce nebo do škol. Cílové skupině vysvětluje rozhodnutí veřejné správy a opačným směrem interpretuje chování romských komunit či jednotlivců.

Jeho další činnost zahrnuje kontroly čistoty a pořádku v daných lokalitách a zajištění odstranění nedostatků. Neméně důležité je povzbuzování aktivity jednotlivců i celých rodin k vlastní iniciativě při řešení sociálních situací, v nichž se nacházejí.

V loňském roce bylo celkem provedeno 419 intervencí, tedy minimálně třicetiminutových rozhovorů s klientem o samotě a 119 kontaktů, tedy desetiminutových jednání v zájmu klienta. Ve své činnosti pokračuje terénní pracovník i v letošním roce.

Celkové náklady projektu dosáhly v roce 2017 výše 388 585 korun, z čehož 200 tisíc korun činila dotace z Programu 2017 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního fondu.

Autor: (jk)