Central Tři sestry XINDL X Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO podzimní koncerty
  • SBF
  • SAMK
  • Nohavica

Vizualizace: Takhle by mohla vypadat dokončená dálnice D7

Čtvrtek, 8. Únor 2018 07:20

Důležitý dopravní tah z Prahy na Chomutov a dále do Německa vede po dálnici D7 pouze v několika úsecích. Větší část tvoří silnice první třídy nebo silnice vystavěné v polovičním profilu plánované čtyřproudové komunikace. Podívejte se, jak by mohla stavba v úseku Slaný − hranice Středočeského kraje vypadat po zkapacitnění.Kapacita stávající dvouproudé silnice již nezvládá pojmout tranzitní dopravu, která propojuje střední Čechy s průmyslovým severem republiky a Německem. Dalším mínusem stávající silnice I/7 jsou úrovňové křižovatky, na kterých často dochází k vážným dopravním nehodám. Srážky automobilů se stejně tak stávají při předjíždění na dvouproudé komunikaci. Tato rizika by mělo zkapacitnění komunikace odstranit.

Dálnice D7 by podle poslední vizualizace Ředitelství silnic a dálnic ČR měla v úseku od Slaného na hranici Středočeského kraje vést ve stávající trase, která by poskytla dva jízdní pruhy v jednom směru, další dva by přibyly ve směru opačném.

Pouze u Lotouše se počítá s vychýlením stávající trasy. Dálnice by měla obec lemovat po severovýchodní straně a ulevit tak dopravě v obydlené oblasti. Veškeré obce by od přilehlé dálnice měly být odděleny protihlukovými stěnami. Ty v některých úsecích dosahují až pěti a půlmetrové výšky. Křižovatky, mezi něž patří například ta u Třebíze, by byly nově řešeny mimoúrovňově.  

Je však nutné podotknout, že se jedná pouze o vizualizaci. Doba realizace projektu zatím není známá. Představa je to ale příjemná.  

Autor: (jk)