Central Tři sestry XINDL X Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO podzimní koncerty
  • SBF
  • SAMK
  • Nohavica

Rehabilitační oddělení kladenské nemocnice má nové přístroje

Středa, 31. Leden 2018 07:35

Na modernější a efektivnější léčbu se mohou těšit všichni stávající i noví pacienti rehabilitačního oddělení kladenské nemocnice, které pro svou práci získalo dva nové přístroje.

Foto: KL

Prvním z nich je přístroj LYMFOVEN 14K, který slouží pro přerušovanou tlakovou drenáž. Je určen k terapii onemocnění spojených s různými typy otoků. Zvláště mízních otoků, dále pak otoků při žilní nedostatečnosti či poúrazových otoků v rámci rehabilitace. Jeho součástí jsou dvanáctikomorové návleky na horní i dolní končetiny. Přístroj umožňuje postupným nafukováním jednotlivých komor střídavou tlakovou drenáž, a tím pomáhá odstranit otoky dolních nebo horních končetin.

„Dva nově zakoupené přístroje jsou oproti starým modelům rozšířené o programovou sekvenci a čtečku čipových karet. K programovým sekvencím lze přiřadit různé parametry drenáže a uložit je do paměti přístroje. Díky čtečce, která snímá data z vložené čipové karty, se tlaková vlna v návlecích řídí parametry, které jsou na ní uložené. V současné době na našem oddělení využíváme pro lymfodrenáže čtyři přístroje v ambulantní části a jeden na lůžkové rehabilitaci. Všechny přístroje jsou velmi vytížené a jejich použití je zcela závislé na doporučení lékaře,“ řekla vedoucí fyzioterapeutka kladenské nemocnice Petra Reckziegelová.

Další novinkou na rehabilitačním oddělení je moderní a počítačem řízená stabilometrická plošina Pro-Kin systém. Tento přístroj je využíván pro testování a nácvik rovnováhy a její široké využití ocení zejména pacienti s poruchami pohybového aparátu například po mozkové příhodě, s ortopedickými vadami nebo poúrazovými stavy.

„Plošina je určena k celkovému hodnocení stability těla vestoje nebo vsedě a k tréninku udržování rovnováhy. Slouží také k nácviku správného držení těla a posilování hlubokých svalů s využitím zpětné vazby. To je umožněno díky přepínání mezi statickým a dynamickým režimem plošiny. Padesát úrovní elektronického nastavení obtížnosti (nestability), možnost nezávislého ovládání dvou pohybových os (předozadní a pravolevé) a zejména zraková zpětná vazba, která je zásadní pro udržování rovnováhy, nabízejí její široké využití u pacientů s poruchami pohybového aparátu,“ přiblížila hlavní výhody nové plošiny Petra Reckziegelová.

Plošina spolupracuje se softwarem tak, aby pacient věděl o pokroku ve své rehabilitaci, což samozřejmě zvyšuje jeho motivaci a umožňuje citlivé individuální přizpůsobení cvičení. Díky grafickému znázornění naměřených hodnot lze výsledky z jednotlivých terapií porovnávat a motivovat tak pacienty k další pohybové aktivitě. Vyšetření i terapii s využitím stabilometrické plošiny Pro-Kin systém určuje vždy lékař.


Autor: Hana Senohrábková