Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • JAZZOVÝ PODVEČER BORY KŘÍŽE

Letos půjde v kraji více peněz na zajištění dopravní obslužnosti a provoz škol

Sobota, 6. Leden 2018 09:00

Díky větším daňovým příjmům Středočeského kraje půjde v roce 2018 více finančních prostředků do zlepšení dopravní obslužnosti a na provoz středních škol a školských zařízení.

Letos půjde v kraji více peněz na zajištění dopravní obslužnosti a provoz škol (Ilustrační foto: KL)

Středočeský kraj má na rok 2018 schválený rozpočet. Sestaven je ve výši příjmů 23.348.201.800 korun a výdajů ve výši 23.118.714.800 korun. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je pokryt zapojením zůstatku hospodaření z roku 2017 ve výši 10 milionů korun a snížen o splátky přijatého úvěru ve výši 239.487.000 korun. Po zapojení tohoto financování je tak zdrojová i výdajová strana rozpočtu vyrovnaná a činí 23.358.201.800 korun. Rozpočet je přebytkový s tím, že přebytek je určen na splácení úvěru.

Rozpočet v kapitole doprava představuje pro rok 2018 celkem 4,069 mld. korun. Oproti roku 2017, kdy byla jeho výše 3,76 mld. korun, byl posílen o 300 milionů. Největší část finančních prostředků přitom půjde na zajištění dopravní obslužnosti kraje. Celkem to činí 2,422 mld. korun, což je o 266 milionů korun více než loni. Navýšení platů řidičů, které je povinností Středočeského kraje, tak bude krajským rozpočtem kryto. Na provoz Krajské správy a údržby silnic půjde stejně jako loni 1,544 mld. korun. Z toho 1,266 mld. je určeno jako příspěvek kraje na běžné opravy a udržování silnic. Na bezpečnost silničního provozu půjde z rozpočtu 15,3 mil. korun.

V oblasti školství půjde největší částka na provoz škol a školských zařízení. Celkem to činí 629,4 milionu korun. Kvalita školství je pro kraj prioritou, proto do něj bylo přidáno skokově dalších 25 milionů korun na krytí provozních nákladů středních škol. Jedná se o trvalé navýšení, se kterým mohou ředitelé počítat i v dalších letech. Za poslední dva roky bylo na krytí provozu škol již přidáno 100 milionů korun.

Kraj bude také i letos posilovat kapitolu zdravotnictví. Ta bude celkem činit 822,1 milionu korun. Na krytí ztrát nemocnic se počítá s 200 miliony korun. Na provoz Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje půjde o 15 milionů korun více. Celkem tak na své hospodaření dostane 467 milionů korun.

Pro oblast cestovního ruchu a na podporu lokálních akcí kraj využije 16,7 milionů korun, Středočeská centrála cestovního ruchu bude hospodařit s 24,6 milionu korun, Středočeské inovační centrum s 20,7 milionu korun a v rozpočtu je počítáno i s podporou inovačních voucherů ve výši 5 milionů korun. Celkem půjde na kapitolu regionálního rozvoje 88,1 milionu korun.

Autor: (red)