Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Kadeřnictví Central Central Kladno
  • SBF
  • SAMK
  • JAZZOVÝ PODVEČER BORY KŘÍŽE

Kraj odhalil podvod s kotlíkovými dotacemi

Středa, 15. Listopad 2017 07:00

Krajský úřad podal k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5 trestní oznámení na dva žadatele, kteří v rámci programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji“ uvedli v roce 2016 nepravdivé údaje pro udělení dotace.

Kraj odhalil podvod s kotlíkovými dotacemi (Foto: KL)

Oba dva žadatelé podle zjištění Krajského úřadu Středočeského kraje uvedli ve své žádosti o dotaci vědomě nepravdivé údaje týkající se existence původního kotle na pevná paliva. Na jejich podvodné jednání upozornily kontroly pracovníků Odboru kontroly krajského úřadu, které u nich proběhly 8. listopadu. V obou případech zpracovávala pro žadatele žádost o kotlíkovou dotaci údajně třetí osoba.

Na základě těchto nepravdivých údajů byla prvnímu žadateli následně Středočeským krajem schválena dotace ve výši 127.500 korun, z nichž mu byla poskytnuta záloha ve výši 40 tisíc korun. Druhému žadateli pak byla poskytnuta dotace rovněž 127.500 korun a vyplacenu ji dostal v plné výši.

Středočeský kraj se domnívá, že tímto jednáním se mohly obě dvě osoby dopustit trestného činu dotačního podvodu ve smyslu ustanovení § 212 trestního zákona s tím, že nevylučuje, že na možném protiprávním jednání žadatelů se podílely i další dosud neztotožněné osoby. Proto se Krajský úřad Středočeského kraje dnes obrátil na orgány činné v trestním řízení, aby věc prošetřily.

Autor: Helena Frintová


banbad