Legenda Cafe bar Est. 2014 Badmintonové centrum v Kladně Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Central Kladno Svatební videa
  • SBF
  • SAMK
  • JAZZOVÝ PODVEČER BORY KŘÍŽE

Kladenští radní dále krotí letité dluhy města

Středa, 8. Listopad 2017 07:00

O bezmála polovinu se v posledních dvou letech podařilo snížit splátky za letité dluhy, které má město Kladno. Oproti 94 milionům uhrazeným na splátkách městských úvěrů včetně úroků v roce 2015 uhradí město v letošním roce pouze 59 milionů korun.

Foto: KL

„Loni se nám podařil první významný krok. Zbavili jsme se naprosto nevýhodných úvěrů, které si vzalo minulé vedení města. Jen tímto úspěšným refinancováním jsme ušetřili 30 milionů korun za nerealizované úroky. Pokračujeme ale v krocení dluhů dál, připravili jsme druhé refinancování, kterým dále snížíme výši splátek, současně si ale zajistíme levné peníze na projekty a investice plánované na další roky. Už nyní totiž víme, že například do škol musíme investovat několik desítek milionů korun, stejně jako na opravy komunikací a rozvoj města jako takového. V minulosti totiž zcela chyběla koncepce rozvoje, je to výsledek tureckého hospodaření s jediným motivem, kterým bylo čerpání dotací za každou cenu,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf.

V loňském roce připravili kladenští radní první část dluhové optimalizace, výhodně přeúvěrovali dva nejvýznamnější úvěry z roku 2009 a 2011 v původní souhrnné částce 650 milionů korun. Nyní pokračují druhým krokem v optimalizaci řízení dluhové zátěže včetně přípravy podmínek pro další rozvoj města a zajištění případného krytí budoucích investic. jako jsou například výstavba nového autobusového terminálu s podzemním parkovištěm pro sto aut, kontinuální rekonstrukce komunikací, nová střecha zimního stadionu včetně vzduchotechniky, revitalizace centra města a pěší zóny nebo výstavba tolik potřebné haly pro míčové sporty. 

„Kladno je příkladem, že se město nemůže rozvíjet jen podle aktuálně vypsaných dotačních titulů. Minulé vedení si vzalo jeden z úvěrů zejména na kofinancování projektů spolufinancovaných z dotací, včetně plánované rekonstrukce budovy kladenského divadla. Peníze nakonec použili bývalí radní jiným způsobem a místo prospěchu zůstala jen nepříjemná dluhová zátěž a neplánovaný výdaj 70 z celkových 172 milionů korun z vlastního rozpočtu na opravu historické budovy. Doba tvrdých dotací je již dávno pryč, proto se soustředíme na vlastní příjmy. Všechny investiční akce, které realizujeme nebo jsme zrealizovali, jsme hradili z vlastního rozpočtu. Vedle toho se nám podařilo zbavit se skutečně nevýhodných úvěrů a umořit dluh města o bezmála 200 milionů korun. Rozdíl v úrokových sazbách a tím i ve finanční zátěži města je zásadní. Jen v roce 2014 muselo město na úrocích původních nevýhodně nastavených úvěrů uhradit z rozpočtu 16 milionů korun, letos výše úroků z úvěrů nedosáhne ani třímilionové hranice,“ uvedl Milan Volf.

Slova kladenského primátora potvrzuje jeho náměstek pro finance. „S ohledem na dobré podmínky finančního trhu a zároveň budoucí nutné investice, které bude muset město pro svůj rozvoj realizovat, jsme rozhodli o vypracování nové pobídky největším českým bankám na znovurefinancování stávajícího úvěru a zároveň otevření úvěrového rámce ve výši 450 milionů korun. Sloučení těchto dvou věcí se nám velmi vyplatilo, oslovené banky se spojily a připravily městu v takzvaném klubovém financování bezkonkurenční nabídku,“ vysvětlil náměstek primátora Přemysl Mužík.

Aktuálně přijímaný úvěrový rámec díky zvolenému způsobu financování a společné nabídce tří největších bankovních ústavů neznamená, jak by se zdálo, nové či dokonce větší finanční zatížení města proti současnosti. Čerpání úvěrového rámce bude rozložené do tří let, o konkrétních částkách musí vždy rozhodnout zastupitelé města, a to z větší části ti budoucí. Případné čerpání úvěrového rámce, jestliže o něm takto rozhodne kladenské zastupitelstvo, bude možné v letech 2018, 2019 a 2020.

„Samozřejmě platí, že pokud by všechny budoucí investice města mohly být financovány pouze z vlastních příjmů, úvěrový rámec by bez jakýchkoliv sankcí či úroků zůstal nečerpaný,“ upřesnil Přemysl Mužík.

Manažer KB EU POINT a zástupce klubového financování Marek Kasák ocenil profesionální jednání ze strany města, které se odrazilo i na výsledné společné nabídce tří nejsilnějších bankovních ústavů. „Sjednaná úroková sazba i další podmínky úvěrového rámce odrážejí velmi dobrou finanční situaci města, kdy se v posledních letech podařilo výrazně snižovat jeho úvěrové zatížení. Bez těchto kroků bychom nemohli podobnou nabídku připravit, natož realizovat. Jsme rádi, že se podařilo po více než půlročním náročném jednání dospět do této fáze a jsme hrdí, že se staneme partnerem Statutárního města Kladna. Jsme přesvědčení, že tato spolupráce pomůže Kladnu v jeho dalším rozvoji.“ 

Díky spojení tří největších bankovních domů v České republice, České spořitelny, a.s., Komerční banky, a.s. a Československé obchodní banky, a. s., je nabídnutá úroková sazba 1MPRIBOR+0,09% p. a. téměř totožná s nejnižší sazbou vyhlašovanou Českou národní bankou podle míry inflace. Tím je zaručeno, že si město přijetím úvěrového rámce již dnes zajistilo do budoucna v podstatě záporný úrok, neboť ten bude vždy podstatně nižší než aktuální míra inflace.

Autor: Lenka Růžková