Sochorová válcovna Legenda Cafe bar Est. 2014 Nábor k policii Kladno
ČSAD KLADNO Šampiónem v Central Kladno 2 Central Kladno Badmintonové centrum v Kladně Svatební videa
  • SBF
  • SAMK
  • Balada pro banditu

Počet Středočechů poroste až k 1,5 milionu obyvatel

Neděle, 24. Září 2017 10:45

Středočeský kraj si na Přírodovědecké fakultě nechal zpracovat podrobnou analýzu potenciálu obcí Středočeského kraje pro další rezidenční a populační vývoj. Úplně poprvé byly sečteny zastavitelné plochy územních plánů všech obcí na území Středočeského kraje. Výsledky jsou alarmující.

Počet Středočechů poroste až k 1,5 milionu obyvatel (Foto: cz.depositphotos.com)

Z analýzy vyplývá, že v kraji je přibližně 333 km2 ploch určených k další zástavbě, což činí 3 % rozlohy kraje. „Ze všech dosavadních zkušeností plyne, že celková urbanizovaná plocha Středočeského kraje bude dále narůstat. Zastavitelné plochy se budou postupně osidlovat a v územních plánech obcí a měst budou pravděpodobně vymezovány další zastavitelné rozvojové plochy,“ říká k tomu radní Věslav Michalik. K nejintenzivnějšímu působení procesu suburbanizace a následně i růstu počtu obyvatel migrací mladých lidí a zvýšeným přirozeným přírůstkem docházelo v oblastech nejbližšího zázemí Prahy – Černošice, Říčany, Brandýs nad Labem, Lysá nad Labem.

Z celkového rozsahu zastavitelných ploch je 50 až 60 procent vymezeno pro rezidenční výstavbu, tyto plochy představují potenciál výstavby 200 až 240 tisíc bytů pro 530 až 630 tisíc obyvatel. „Takový nárůst však není v současných demografických podmínkách a za současné intenzity bytové výstavby možné realizovat v nějakém krátkém čase. Pokud bude tempo výstavby odpovídat historické zkušenosti okolo pěti tisíc bytů za rok, tyto plochy stačí k uspokojení poptávky na dalších více než 40 let, tedy za horizont roku 2060,“ dodává Věslav Michalik.

Podle expertního odhadu založeného na přirozené měně obyvatelstva a domácí i zahraniční migraci můžeme očekávat v následujících 15 letech přírůstek počtu obyvatel ve Středočeském kraji minimálně okolo 10 000 za rok a počet obyvatel přesáhne okolo roku 2030 cca 1,5 milionu lidí. Hlavním zdrojem jsou Praha, ostatní kraje a cizinci.

„Předpokládáme, že ani v dlouhodobějším horizontu se nebudou migrační toky mezi hlavním městem a Středočeským krajem výrazně snižovat. Vazby mezi Prahou a jejím okolím se spíše posilují a o to více je potřeba řešit koordinaci mezi metropolí a jejím širokým zázemím,“ dodává Michalik.

Autor: Pavel Lochař


banbad